ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಟ್ಟಿ

ಶನಿವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1, 2012

ಬಂದಿತ ಉಗ್ರರ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೈಗಾ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ

†æMVÚ×ÚàÁÚß: …Mƒ}Ú 11 DVÚÃÁÚß ÁÛdÀ¥Ú OæçVÛ @yß ËÚP¡ OæÞM¥ÚÃÈÚ«Úß„ mÛVæ%mé ÈÚáÛt¥Ú§ÁÚß GM… A}ÚMOÚOÛ ÈÚáÛÕ~ ®æãÆÞÑÚÁÚ É^ÛÁÚzæ ÈæÞ×æ ~Ø¥Úß …M¦¥æ. DVÚà ÑÚMYÚl«æVÚ×æàM¦Væ ÑÚM®ÚOÚ% ÔæàM¦¥Û§Áæ GM… AÁæàÞ®Ú¥Ú ÈæßÞÅæ OÚ×æ¥Ú VÚßÁÚßÈÛÁÚ ÔÚß…¹ØÙ ÈÚß}Úß¡ †æMVÚ×Úà«ÚÆÇ 11 ËÚMP}Ú DVÚÃÁÚ«Úß„ ®æãÆÞÑÚÁÚß …MƒÒ¥Ú§ÁÚß
 
ËÚMP}Ú DVÚÃÁÚß AM¨Ú´Ã®ÚÃ¥æÞËÚ¥ÚÄàÇ É¨Ú´‡MÑÚOÚ OÚä}ÚÀ GÑÚVÚÄß ÑÚM^Úß «ÚsæÒ¥Ú§ A}ÚMOÚOÛ ÑÚMVÚ~ CVÚ †æ×ÚPVæ …M¦¥Úߧ, C ÑÚM…M¨Ú Ôæç¥ÚÁÛ†Û¥é«Ú É¥ÛÀ£%¾æà…¹«Ú«Úß„ ®æãÆÞÑÚÁÚß …MƒÒ É^ÛÁÚzæVæ J×Ú®ÚtÒ¥Û§Áæ.
 
ÈÚÁÚ¦VÚ×Ú ®ÚÃOÛÁÚ, ÒÒ¸ …ÅæVæ ¸¦§ÁÚßÈÚ DVÚÃÁÚß OÛÁÚÈÛÁÚ¥Ú «èOÛ«æÅæ¾Úß«Úß„ DsÛ¿ßÑÚÄß ÑÚM^Úß ÁÚà¯Ò¥Ú§ÁÚß G«Ú„ÅÛW¥æ. 

ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳಿಲ್ಲ:

ಕಾಮೆಂಟ್‌‌ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ